Hubení hlodavců Brno

Hubíme se 100% zárukouHubení myší, potkanů a krys

Hubení a likvidace škodlivých obratlovců, potkanů, myší, krys, v obytných prostorech a ve volné přírodě. Je důležitý proces, k ochraně zdraví lidí a zvířat proti šíření nebezpečných infekčních onemocnění.

Hlodavci mohou přenášet původce onemocnění, jakými jsou například, tyf, mor, Weilova žloutenka, paratyf a leptospiróza.

Hubení je vhodné provádět preventivně, vždy minimálně 2 x do roka, zejména na jaře v době populační expanze, a na podzim, kdy se hlodavci stahují do budov, za potravou a teplem.

Hubení – hlodavců

  • myši
  • potkany
  • krysy
  • hraboše